Řídící systém "baličky Dolzan"

Řídící systém "baličky Dolzan":
Procesor: 32bit/ARM7/60MHz
               multiprocesorová komunikace s pomocnými systémy
               analogová část zpracování signálu váhy a pomocných referenčních zdrojů
               měření
               PID regulace navažování

Popis: náhrada původního zastaralého systému navažovacího zařízení. Tento sytém řídí technologické procesy vážení a odměřování kovového obráběcího materiálu a procesy s ním spojeným (pojezdové pásy, vibrační žlaby, manipulační robot, pytlíkování atd.). Denní vytíženost tohoto systému je cca 60.000kg materiálu/1pracovní směnu.